img_head
PROFIL PELAKSANA

PROFIL PELAKSANA

Telah dibaca : 3.806 Kali

Profil Pelaksana

 Nama

 USFADILLAH, S.H.

 NIP

 196606261989031001

 Jabatan

Analis Protokol

 Pangkat/Gol. Ruang

 Pembina (IV/a)

 Nama

 SAFRINA DEWI, S.Si.

 NIP

 198001142005042001

 Jabatan

Analis Hukum

 Pangkat/Gol. Ruang

 Penata Tk. I (III/d)

 Nama

 DESWITA KEUMALA ULFAH, S.H.

 NIP

 198212172009042002

 Jabatan

Analis Hukum

 Pangkat/Gol. Ruang

 Penata (III/c)

 Nama

 AN NASAI, S.E.

 NIP

 198208082009121003

 Jabatan

Penyusun laporan Keuangan

 Pangkat/Gol. Ruang

 Penata (III/c)

 Nama

 PUTRI ARMANUSAH, S.T.

 NIP

 198505162006042002

 Jabatan

Analis Sumber Daya Manusia Aparatur

 Pangkat/Gol. Ruang

 Penata (III/c)

 Nama

 MUKHLIS

 NIP

 197109141993031003

 Jabatan

Pengadministrasi Penerimaan

 Pangkat/Gol. Ruang

 Penata Muda Tk. I (III/b)

 Nama

 LYDIA ANDALUSIA, S.T.

 NIP

 198005132006042001

 Jabatan

Analis Humas

 Pangkat/Gol. Ruang

 Penata Muda Tk. I (III/b)

 Nama

 ZULFAHMI, S.H.

 NIP

 198804272014031001

 Jabatan

Analis Hukum

 Pangkat/Gol. Ruang

 Penata Muda Tk. I (III/b)

 Nama

 FAHRUL RISKY, S.E.

 NIP

 198603132010031001

 Jabatan

Analis Protokol

 Pangkat/Gol. Ruang

 Penata Muda Tk. I (III/b)

 Nama

 RELIA NOVITA RAHIM, S.E.

 NIP

 198508292015032001

 Jabatan

Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran

 Pangkat/Gol. Ruang

 Penata Muda Tk. I (III/b)

 Nama

 T. HARDIANSYAH, S.T.

 NIP

 198410052009121007

 Jabatan

Analis Organisasi

 Pangkat/Gol. Ruang

 Penata Muda Tk. I (III/b)

 Nama

 IDRUS, S.H.

 NIP

 198003032006041005

 Jabatan

 Analis Perkara Peradilan

 Pangkat/Gol. Ruang

 Penata Muda (III/a)

 Nama

 SAMSUL BAHRI, S.H.

 NIP

 198007132009041003

 Jabatan

Analis Perkara Peradilan

 Pangkat/Gol. Ruang

 Penata Muda (III/a)

 Nama

 T. MAULIDINSYAH, S.E.

 NIP

 197911232008051001

 Jabatan

Penyusun laporan Keuangan

 Pangkat/Gol. Ruang

 Penata Muda (III/a)

 Nama

 RIFKADIANA, S.E.

 NIP

 198711252009042001

 Jabatan

Penyusun laporan Keuangan

 Pangkat/Gol. Ruang

 Penata Muda (III/a)

 Nama

 NURNAJMIATI, S.H.

 NIP

 197704182005022001

 Jabatan

Analis Perkara Peradilan

 Pangkat/Gol. Ruang

 Penata Muda (III/a)

 Nama

 T. SAMSUL BAHRI, S.Kom.

 NIP

 198807252015031003

 Jabatan

Analis Tata Laksana

 Pangkat/Gol. Ruang

 Penata Muda (III/a)

 Nama

 AGUS SUPRIADI, A.Md.

 NIP

 198308012011011007

 Jabatan

Bendahara

 Pangkat/Gol. Ruang

 Penata Muda (III/a)

 Nama

 MAHDALISKA, S.H.

 NIP

 197902062009042005

 Jabatan

 Bendahara

 Pangkat/Gol. Ruang

 Penata Muda (III/a)

 Nama

 NOVI ROBOTH

 NIP

 198511172006042001

 Jabatan

Analis Perkara Peradilan

 Pangkat/Gol. Ruang

 Pengatur Tk. I (II/d)

 Nama

 MUKHTAR

 NIP

 196808102014081003

 Jabatan

Pengadministrasi Perencanaan dan Program

 Pangkat/Gol. Ruang

 Pengatur Muda Tk. I (II/b)