img_head
PROFIL KETUA

PROFIL KETUA

Telah dibaca : 19.134 Kali

Profil Ketua

Nama : Dr. H. SUHARJONO, S.H., M.Hum.
NIP : 195901301985031003
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Hakim Utama/ Ketua Pengadilan Tinggi