img_head
PROFIL KETUA

PROFIL KETUA

Telah dibaca : 5.728 Kali

Profil Ketua

 Nama

 H. DJUMALI, S.H.

 NIP

 19530313 198303 1 001

 Jabatan

 Hakim Utama/Ketua

 Pangkat/Gol. Ruang

 Pembina Utama (IV/e)