img_head
PROFIL KETUA

PROFIL KETUA

Telah dibaca : 13.511 Kali

Profil Ketua

 Nama

 Dr. H. GUSRIZAL, S.H., M.Hum.

 NIP

 19580522 198511 1 001

 Pangkat/Gol. Ruang

 Pembina Utama (IV/e)

 Jabatan

 Hakim Utama/Ketua Pengadilan Tinggi