img_head
PROFIL WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

PROFIL WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

Telah dibaca : 2.907 Kali


NAMA : Dr. AMRIL, SH, M.Hum.
NIP : 19560620 198503 1 003
JABATAN : WAKIL KETUA
PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA (IV/e)

RIWAYAT PENDIDIKAN :

  1. SD ()
  2. SLTP ()
  3. SLTA ()
  4. S-1 Ilmu Hukum ()
  5. S-2 Ilmu Hukum ()

RIWAYAT JABATAN :

  1. CPNS ()
  2. PNS ()
  3. Hakim Pada Pengadilan Negeri