img_head
PROFIL WAKIL KETUA

PROFIL WAKIL KETUA

Telah dibaca : 4.441 Kali

Profil Wakil Ketua

 Nama

 Dr. H. AMRIL, S.H., M.Hum.

 NIP

 19560620 198503 1 003

 Jabatan

 Hakim Utama/Wakil Ketua

 Pangkat/Gol. Ruang

 Pembina Utama (IV/e)